Ankara Tercüme Bürosu

Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Yeminli Tercüme, Noter Yeminli Tercüme, Ticari Tercüme, Finansal Tercüme, Hukuki Tercüme, Gümrük Tercümesi, Sözlü Tercüme, Simultane Tercüme, Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme

Resmi kurumlara verilecek boşanma kararları, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet, kimlik, askerlik durum belgesi, diploma, sağlık raporu, öğrenim belgesi, transkript, aile cüzdanı, tapu, mahkeme kararları vb. gibi belgeler genellikle yeminli tercüme olarak yapılır. Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ankara Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme

Sözleşmeler, İhale Dosyaları, Uluslararası Anlaşmalar, Bankacılık Belgeleri, ISO Kalite Belgesi, Patent Sözleşmesi, Marka Tescil Belgeleri, Vekaletname, Taahhütname, Mernis Belgesi gibi belgelerin önce tercümeleri daha sonra da bu belgeler noterden onaylatılır.  Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ankara Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme

Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi, Ticari Teklifler, Şirket Tanıtım Evrakları, Akreditif, Sirküler, Dış Ticarete İlişkin Belgeler, Taahhütname, İhale Evrakları, Sözleşmeler, Yönetim Kurulu Kararı, Şartnameler, Ticari Belgeler, Taşeron Sözleşmeleri, Uluslararası Taahhütler, Toplantı Tutanakları, İhale Belgeleri, Ticari Sözleşmeler, İhale Şartnameleri, İdari Şartnameleri, Genel Kurur Kararı, Yetkilendirme Belgesi, Garanti Belgesi gibi belgelerin tercümeleri şirketimiz tercümanları ile yapılır. Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ankara Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir..

Finansal Tercüme

Bilançolar, Devirler, Faaliyet Raporları, Bilançolar, Fatura, Banka Cüzdanları, Banka Dokümanları, Hesap Ekstreleri, Gelir Tablosu, Hesaplar, Mizan, Poliçeler, Senet, Sertifikalar, Sigorta, Raporlar, Fizibilite Raporu, Banka Hesap Dökümü, Finans İşlemleri, Bankacılık Evrakları, Finans Evrakları, Finansal Belgeler, Faturalar, Mali Tablolar, Finansal Raporlar, İşletme Belgeler, Pazarlama Raporu,  Satış Raporu, Nakit Akış Tablosu, Faaliyet Tablosu, İrsaliye, Mali Tablolar gibi belgeler şirketimizin finans konusunda uzman tercümanlarımız tarafından yapılır. Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ankara Finansal Tercüme hizmeti verilmektedir..

Hukuki Tercüme

İbraname, Kefaletname, Kimlik, Muvafakatname, Vasiyetname, Vekaletnameler, Yönetmelik, Ticari Sözleşmeler, Franchise Sözleşmeleri, Adli Belgeler, Şirket Ana Sözleşmeleri, Hukuki Yazılar, Gizlilik Sözleşmeleri, Hukuki Belgeler, Lisans Sözleşmeleri, Tüzük, Gayrimenkul Sözleşmeleri, Temlikname, Şirket Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmeleri, Mahkeme Evrakları, İş Sözleşmeleri, İbraname, İşletme Sözleşmeleri, İhale Belgeleri, Bankacılık ve Finans Sözleşmeleri, Hukuki Kararlar, Alım Satım Sözleşmeleri,  Ruhsatlar, Patent, Kredi Sözleşmeleri, Sözleşmeler, Kira Sözleşmeleri, Hukuki Sözleşmeler gibi belgeler avukat tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır. Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ankara Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Gümrük Tercümesi

ISO Belgeleri, Sertifikalar, Gümrük Yazışmaları, Üretici Sertifikası, Dağıtım Raporu, Konşimentolar, Gümrük Raporları, Gümrük Sertifikaları, ATR Belgesi, Uygunluk Sertifikası, Akreditif, Gıda Üretim Sertifikası, Gümrük Evrakları, Bitki Sağlık Sertifikası, Ekspertiz Raporu,  TÜV Sertifikaları, ATA Karnesi, Veterinerlik Sağlık Sertifikası, CE Belgesi, Konşimento Kontratları, Gümrük Faturaları, Lisans Manifestosu, Gümrük Beyannameleri, Şahadetnameler, Gümrük Belgeleri, Menşe Şahadetnamesi, Gümrük Sertifikaları, Ürün Bilgileri gibi belgeler gümrük tercümesinde uzman tercümanlarımızca yapılır. Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ankara Gümrük Tercümesi  hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme

Yabancı konuk ve misafir ağırlama, iş toplantıları, telefon görüşmeleri, duruşmalar, davetler, tanık ifadeleri, medya programları, karakol sorguları, basın toplantıları, geziler, özel görüşmelerde, fuarlar, açılışlar, eğitim programları, ülke ziyaretleri, bilirkişi heyetleri, çeşitli iş alanları, fabrikalar, kurum ve kuruluşları ziyaretlerinde, şirketlerin yurt dışı seyahatleri, evlendirme dairesi, noter, resmi daireler, kongreler, tapu dairesi emlak alım-satım işlerinde yeminli tercümanlık hizmeti verilir. Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ankara Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir.

Simultane Tercüme

Simultane tercüme, konuşmacının konuşmasını devam ederken aynı anda yapılan çeviridir. Tercüman çeviriyi ses yalıtımlı, içinde mikrofon ve kulaklık olan özel bir kabinde yapar. Konuşmacının söylediklerini kulaklığı aracılığıyla duyar ve aynı anda hedef dile mikrofon aracılığıyla dinleyicilere aktarılır.

Uluslararası kongreler, sempozyumlar, seminerler, konferanslar, bayi toplantıları, eğitim toplantıları, basın toplantıları, ürün tanıtım toplantıları, paneller, tv programları, radyo programları, tıp kongreleri, defilelerde tercih edilir. Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ankara Simultane Tercüme hizmeti verilmektedir.

Teknik Tercüme

Teklif Dosyaları, Bakım Onarım Kitapçık ve Kılavuzları, Teknik Servis Eğitim Kitapçıkları, ISO belgesi,  Kullanma Kılavuzları, Teknik Katalog, teknik broşür,  İhale Dosyaları, CE belgesi, Cihaz Kitapçıkları, Patent, marka, Mühendislik metinleri, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği metinleri tercümeleri mühendis tercümanlarımızca yapılır. Ankara Tercüme Bürosu, Kızılay, Çankaya, Sincan, Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme Bürosu Hizmetleri

Akademik Tercüme, Sertifika Tercümesi, Hukuki Tercüme, Ehliyet Tercümesi, Tıbbi Tercüme, Dilekçe Tercümesi, Medikal Tercüme, Ödev Tercümesi, Sözlü Tercüme, Bankacılık Tercümesi, Vize Belgeleri Tercümesi, Teknik Tercüme, Konsolosluk Tercümesi, Karne Tercümesi, Dış Ticaret Tercümesi, Apostil Tercüme, Gümrük Tercümesi, Mektup Tercümesi, Simültane Tercüme, Ardıl Tercüme, Senaryo Tercümesi, Tiyatro Tercümesi, Diploma Tercümesi, Öğrenci Belgeleri Tercümesi, Film Tercümesi, Roman Tercümesi, Web Sitesi Tercümesi, Deşifre Tercüme, Tez Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Fatura Tercümesi, Yeminli Tercüme, Kitap Tercümesi, Şiir Tercümesi, Mühendislik Belgeleri Tercümesi yapılır.