Ankara Tercüme Ofisi

Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Yeminli Tercüme, Ticari Tercüme, Teknik Tercüme, Hukuki Tercüme, Tıbbi Tercüme, Finansal Tercüme, Sözlü Tercüme, Simultane Tercüme, Apostil Tasdikli Tercüme, Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme
Noter yeminli tercüme, noterde yemin zaptı bulanan tercümanlarımız tarafından metinleri tercümesi yapılır. Noter yeminli tercüme belgeleri genellikle resmi makamlar tarafından istenmektedir. Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Sabıka Kaydı tercümesi, Diploma Tercümesi, Ehliyet tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Evlenme Cüzdanı tercümesi, Transkript Tercümesi, Ölüm Belgesi tercümesi, Vekaletname Tercümesi, İmza Beyannamesi, Sözleşme Tercümesi, Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Noter yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Yeminli Tercüme
Yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercüme belgeleridir. Pasaport Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, , İmza Sirküleri Tercümesi, Oda Sicil Belgesi Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Tutanak Tercümesi, Boşanma Kararları Tercümesi, İhale Dosyası Tercümesi, Mahkeme Evrakları Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Bonservis Tercümesi, Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Apostil Tasdikli Tercüme
Apostil Tasdiki, yurt dışında kullanılacak olan belgelerin ( diploma, evlilik cüzdanı, vukuatlı nüfus kağıt örneği, doğum belgesi…) tercümesinden sonra Kaymakamlık / Valilik tarafından apostil tasdik işlemlerinin yaptırılmasıdır. Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Apostil Tasdikli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme
Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Ticari Anlaşma Tercümesi, Gelir-Gider Bilanço Tercümesi, Gelir Tablosu Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Mukavele Tercümesi, Vergi Levhası Tercümesi, Ticari Sözleşme Tercümesi, Kontrat Tercümesi, ATO Belgesi Tercümesi, İhale Evrakları Tercümesi, Muhasebe Tabloları Tercümesi, Kredi Sözleşmeleri Tercümesi, Ticari Yazışmalar, ISO Kalite Belgeleri Tercümesi, Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi, Banka Evrakları Tercümesi, Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir.

Teknik Tercüme
Güvenlik Sertifikaları Tercümesi, Teknik Broşürleri Tercümesi, Kullanma-Bakım-Onarım Kılavuzları Tercümesi, Ürün Spesifikasyonları Tercümesi, Teknik Eğitimi Tercümesi, İnşaat Makineleri Tercümesi, Yazılım Geliştirme Metinleri Tercümesi, İnşaat Malzemeleri Tercümesi, Cad Çizimleri Tercümesi, Yapı Denetim Raporu Tercümesi, Telekomünikasyon Tercümesi, Çed Raporları Tercümesi, Hi-Tech İmalat Tercümesi, Güvenlik Sistemleri Tercümesi, Radyo Cihazı Tercümesi, Haritacılık ve Kadastro Tercümesi, Proje Tercümesi Tercümesi, Yardım Dokümanları Tercümesi, İhale Şartnamesi Tercümesi, Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Hukuki Tercüme
Mahkeme Belgeleri Tercümesi, Kira Sözleşmesi Anlaşmazlıkları Tercümesi, Hukuki Mevzuat Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, İhbarname Tercümesi, Vekâlet Tercümesi, Bayilik Anlaşmaları Tercümesi, Hukuki Yazışma Tercümesi, Genelge Tercümesi, Boşanma Kararları Tercümesi, Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi, AB Mevzuatı Tercümesi, Mahkeme Dilekçesi Tercümesi, Tutanak Tercümesi, Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme
Tıbbi Makale Tercümesi, Tahlil Sonuçları Tercümesi, Olgu Sunumu Tercümesi, Medikal Cihaz Kullanım Kılavuzları Tercümesi, Prospektüsler Tercümesi, Klinik Araştırma Raporları Tanı Aygıtları Tercümesi, Tıbbi Cihaz Ve Araç-Gereç Tercümesi, Klinik Rapor Ve Araştırmalar Tercümesi, Doktor Raporları Tercümesi, Laboratuvar Testleri Tercümesi, Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Tıbbi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme
Tercümanın, konuşmacının cümlesini bitirmesinden sonra söylediklerini, hedef dile sözlü olarak çevirmesidir. Tercüman herhangi bir teknik donanım kullanmaz. Uluslar arası kongreler, video konferans görüşmeleri, yurtiçi ve yurtdışı iş toplantıları, mahkeme duruşmaları, eğitim ve tanıtım gezilerinde refakat hizmetleri, bilirkişi heyetleri, açılış ve davetlerde, Telekonferans görüşmeleri, eğitim programları, şirketlerin hizmet ve ürün tanıtımlarında tercih edilir. Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir.

Simultane Tercüme
Tercümanlar özel kabin içinde kulaklık, mikrofon kullanılarak verilen eş zamanlı çeviri hizmetimizdir. Sempozyum, konferans, seminer, toplantı, panel gibi organizasyonlarda tercih edilir. Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Simultane Tercüme hizmeti verilmektedir.

Finansal Tercüme
Bilanço Hesapları Tercümesi, Ekonomi Makaleleri Tercümesi, Finansal Analiz Tercümesi, Ekonomi Analizleri Tercümesi, Mali Tablo Tercümesi, Ekonomi Bülten Tercümesi, İstatistik Tercümesi, Banka Belgeleri Tercümesi, Finansal Tabloların Tercümesi, Ekonomi Haberleri Tercümesi, Ankara Tercüme Ofisi, Kızılay, Çankaya, Finansal Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme Ofisi Dilleri
Almanca Tercüme, Azerice Tercüme, Latince Tercüme, Arapça Tercüme, Korece Tercüme, Hintçe Tercüme, Arnavutça Tercüme, Kürtçe Tercüme, Boşnakça Tercüme, Makedonca Tercüme, Bulgarca Tercüme, Moldovca Tercüme, Çekce Tercüme, Norveççe Tercüme, Çince Tercüme, Portekizce Tercüme, Danca Tercüme, Özbekçe Tercüme, Endonezce Tercüme, Osmanlıca Tercüme, Ermenice Tercüme, Estonca Tercüme, Farsça Tercüme, Fince Tercüme, Letonca Tercüme, Flemenkçe Tercüme, Macarca Tercüme, Fransızca Tercüme Litvanca Tercüme, Gürcüce Tercüme, Hırvatça Tercüme, Ukraynaca Tercüme, Kırgızca Tercüme, Yunanca Tercüme, İbranice Tercüme, Rusça Tercüme, İngilizce Tercüme, Romence Tercüme, İrlandaca Tercüme, Sırpça Tercüme, İspanyolca Tercüme, Slovakca Tercüme, İsveççe Tercüme, Slovence Tercüme, İtalyanca Tercüme, Slovence Tercüme, Japonca Tercüme, Soranice Tercüme, Kazakça Tercüme, Türkmence Tercüme dillerinde Ankara Tercüme Ofisi yeminli tercümanları ile tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme Ofisi Hizmetleri

Yeminli Tercüme
Ticari Tercüme
Teknik Tercüme
Hukuki Tercüme
Tıbbi Tercüme
Sözlü Tercüme
Finansal Tercüme
Simultane Tercüme
Apostil Tasdikli Tercüme
Noter Yeminli Tercüme