Ankara Tercüme

Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Noter Yeminli Tercüme, Yeminli Tercüme, Teknik Tercüme, Ticari Tercüme, Sözlü Tercüme, Finansal Tercüme, Tıbbi Tercüme, Hukuki Tercüme, Gümrük Tercümesi, Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter Yeminli Tercüme

Tanık İfadeleri Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi, Boşanma Evrakları Tercümesi, Yetkilendirme Belgesi Tercümesi, Vasiyetname Tercümesi, Boşanma Evrakları Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, 184 Formaları Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi, Dava Dosyaları Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Yeminli Tercüme

Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Sabıka Kaydı tercümesi, İkametgah Tercümesi, Transkript Tercümesi, Sürücü Belgesi tercümesi, Pasaport Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Beyanlar tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Yeminli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Teknik Tercüme

Teknik Kitapçık Tercümesi, Kristal Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Cihaz ve Teknik Eğitim Evrakları Tercümesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Hi-Tech İmalat Belgeleri Tercümesi, Yazılım Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Enerji Sektörü Teknik Tercümesi, Elektronik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Kurulum Dokümanları Tercümesi, Kontrol Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik ve İdari Şartnameleri Tercümesi, Mühendislik Metinleri Tercümesi, Seramik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Eğitim Belgeleri Tercümesi, Telekomünikasyon Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Şartname Tercümesi, Ekoloji Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Kimya Sektörü Teknik Tercümesi, Moleküler Mühendislik Metinleri Tercümesi, Otomotiv Sektörü Teknik Tercümesi, Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme

İhale Şartnamesi Tercümesi, CE Belge Tercümesi, İdari Şartname Tercümesi, Her Türlü Ticari Metin Tercümesi, Genel Kurur Kararı Tercümesi, Lojistik Alanındaki Ticari Tercümesi, Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi, Vergi ve Benzer Raporlar Tercümesi, Şirket Ana Sözleşmesi Tercümesi, Sigorta Alanındaki Metin Tercümesi, Denizcilik Sözleşmesi Tercümesi, Hasar Raporu Tercümesi, Başvuru Yazısı Tercümesi, Şirket Kuruluşu İle İlgili Belgeler Tercümesi, Hissedarlar Sözleşmesi Tercümesi, Fizibilite Araştırmaları ve Raporları Tercümesi, Sicil Gazete Tercümesi, Bankacılık ve Finans Belgeleri Tercümesi, Temsilcilik Sözleşmesi Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir.

Sözlü Tercüme

Sözlü tercüme yapan tercüman, konuşmacı konuşmasının bir kısmını bitirdikten hemen sonra devreye girer ve konuşmayı tercüme ederek dinleyicilere aktarır. Bu esnada tercüman ve konuşmacı aynı ortamda bulunmaktadır.

Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Sözlü Tercüme hizmeti verilmektedir.

Finansal Tercüme

Öz Sermaye Araştırmaları Tercümesi, Bankacılık & Finans Evrakları Tercümesi, Ekonomi Verileri Tercümesi, Uluslararası Taahhütler Tercümesi, Firma Tanıtım Yazıları Tercümesi, Bilanço Hesapları Tercümesi,  Banka Belgeleri Tercümesi, Finansal Raporlar Tercümesi, Finans İşlemleri Tercümesi, Ekonomi Bülten Tercümesi, Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Finansal Tercüme hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme

Ameliyat Raporları Tercümesi, Tıbbi Malzeme ve Cihazlarla İlgili Kullanım Kılavuzları Tercümesi, Olgu Sunumu Tercümesi, Uzman Raporları Tercümesi, Uzman Raporları Tercümesi, Tıbbi Broşür ve Kitapçık Tercümesi, Tıp Cihazları Şartnameler Tercümesi, Medikal Cihaz Kullanım Kılavuzları Tercümesi, Tıp Cihazları Kataloglar Tercümesi, Doktor Çalışma İzni Tercümesi, Adli Tıp Raporları Tercümesi, Hastane Broşürleri Tercümesi, Araştırma Raporları Tercümesi, Analiz Raporları Tercümesi, Klinik Araştırma Raporları Tercümesi, Uzmanlık Tezi Tercümesi, Hasta Bilgi Föyleri Tercümesi, Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Tıbbi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Hukuki Tercüme

Vergi Hukuku Tercümesi, Tutanaklar Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Hukuki Yazışmalar Tercümesi, Ticaret Hukuku Tercümesi, Sözleşme Hukuku Tercümesi, Talimatname Tercümesi, Kanun Ve Yönetmelikler Tercümesi, Dava Dilekçeleri Tercümesi, Ticari Sözleşmeler Tercümesi, Yetkilendirme Tercümesi, Patent Başvuruları Tercümesi, Kıymetli Evrak Hukuku Tercümesi, Hukuki Şartnameler Tercümesi, Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Gümrük Tercümesi

ISO 9000 Belgeleri Tercümesi, Gümrük Faturaları Tercümesi, Konşimentolar Tercümesi, Fatura Tercümesi, Fiş Tercümesi, İrsaliye, Proforma Fatura Tercümesi, Beyanname Tercümesi, Konşimento Tercümesi, CMR Belgeleri Tercümesi, Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Gümrük Tercümesi hizmeti verilmektedir.

Akademik Tercüme

Lisans Diploması Tercümesi, Bilimsel Makale ve Teorik Çalışma Notları Tercümesi, Yüksek Lisans Diploması Tercümesi, Doktora Diploması Tercümesi, Tercümesi Tez Tercümesi, ARGE Çalışmalarına İlişkin Dokümantasyon Tercümesi, Yurtdışı Araştırma Yayınları Tercümesi, Dönem Ödemleri Tercümesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Tezleri Tercümesi, Transkript Tercümesi, Ankara Tercüme, Kızılay, Pursaklar, Yeni Mahalle, Ostim, Çankaya, Öveçler, Sincan, Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ankara Tercüme Hizmetleri

Noter Yeminli Tercüme
Yeminli Tercüme
Teknik Tercüme
Ticari Tercüme
Sözlü Tercüme
Finansal Tercüme
Tıbbi Tercüme
Hukuki Tercüme
Gümrük Tercümesi
Akademik Tercüme