Tercüme Ankara

Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Sözlü Tercüme, Noter Yeminli Tercüme, Akademik Tercüme, Teknik Tercüme, Simultane Tercüme, Finansal Tercüme, Tıbbi Tercüme, Gümrük Belgeleri Tercümesi, Web Sitesi Tercümesi hizmeti verilir.

Sözlü Tercüme

Toplantılarda tercüman, yapılan konuşmanın bir belli bir kısmını dinleyerek daha sonra konuşmacının ardından hedef dile tercümesini yapar. Tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasına oturur ve herhangi bir teknik donanım kullanılmaz. Genellikle söz konusu toplantının kısa, gizli veya resmi olması durumunda tercih edilir. Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Ankara Sözlü Tercüme hizmeti verilir.

Noter Yeminli Tercüme

İmza Sirküleri Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Transkript Tercümesi, Dilekçe Tercümesi, Evlilik Cüzdanı Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, İmza Beyannamesi Tercümesi,  Vergi Levhası Tercümesi, Yıllık Raporlar Tercümesi, Evlilik Kaydı Tercümesi, Doktor Raporu Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Ankara Noter Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Akademik Tercüme

TOEFL Belgesi Tercümesi, Lisans Tezleri Tercümesi, ÖSYM Giriş Belgesi Tercümesi, Raporlar Tercümesi, Diplomalar Tercümesi, Ön Kayıt Belgesi Tercümesi, Transkript Tercümesi, , ÖSYM Sonuç Belgesi Tercümesi, Ödev Çalışmaları Tercümesi, Dergiler Tercümesi, Referans Mektubu Tercümesi, Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Ankara Akademik Tercüme hizmeti verilir.

Teknik Tercüme

Teknik Kitapçık Tercümesi, Makine Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Cihaz ve Teknik Eğitim Evrakları Tercümesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Hi-Tech İmalat Belgeleri Tercümesi, Yazılım Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Enerji Sektörü Teknik Tercümesi, Elektronik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Kurulum Dokümanları Tercümesi, Kontrol Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik ve İdari Şartnameleri Tercümesi, Mühendislik Metinleri Tercümesi, Seramik Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Teknik Eğitim Belgeleri Tercümesi, Telekomünikasyon Mühendisliği Metinleri Tercümesi, Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Simultane Tercüme

Konferans, canlı yayınlar sempozyum ve seminerler, TV programları,  Uluslararası kongreler..gibi organizasyonlarda tercih edilir.

Simultane tercüme, konuşmacının konuşması devam ederken, özel yalıtımlı bir kabinde kulaklık ile dinleyip mikrofonla dinleyicilere eş zamanlı aktırılan çeviridir. Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Ankara Simultane Tercüme hizmeti verilir.

Finansal Tercüme

Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi, Yatırım ve Büyüme Raporları Tercümesi, Faaliyet Belgeleri Tercümesi, Finansal Belgeler Tercümesi, Mali Tablo Tercümesi, Uluslararası Taahhütler Tercümesi, Sigorta Poliçeleri Tercümesi, Mali Tablolar Tercümesi, Fon Açıklama Tercümesi, Resmi Ve Ticaret Sicil Gazeteleri Tercümesi, Muhasebe Tabloları Tercümesi, Banka Evrakları Tercümesi, İstatistik Tercümesi, Banka Hesap Özeti Tercümesi, Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Ankara Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Tıbbi Tercüme

İlaç Patentleri Tercümesi, Sağlık Raporu Tercümesi, Patentler ve Lisanslar Tercümesi, Bilimsel Deneyler Tercümesi, Sağlık Kurulu Teşhis ve Raporları Tercümesi, Muayene Raporu Tercümesi, Hasta Raporları Tercümesi, Medikal ve Sağlık Ürünlerin Patent ve Sertifika Tercümesi, Farmakoloji İle İlgili Klinik Deneyler Tercümesi, Laboratuvar Test Tercümesi, Laboratuvar Testleri Tercümesi, Ameliyat Epikrizleri Raporları Tercümesi, Prospektüsler Tercümesi, Hasta Raporları Tercümesi, Hasta Bilgiler Tercümesi, Sağlık Sigortası Tercümesi, Tıbbi Makale Tercümesi, Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti verilir.

Gümrük Belgeleri Tercümesi

Gümrük Raporları Tercümesi, Gümrük Sertifikaları Tercümesi, Ürün Bilgileri Tercümesi, Gümrük Belgesi Tercümesi, Gümrük Beyannameleri Tercümesi, Gümrük Yazıları Tercümesi, Gümrük Yazışmaları Tercümesi, Gümrük Evrakları Tercümesi, Gümrük Yazıları Tercümesi, Gümrük Yazışmaları Tercümesi, Gümrük Evrakları Tercümesi, Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Ankara Gümrük Belgeleri Tercümesi hizmeti verilir.

Web Sitesi Tercümesi

İş dünyasında internet siteleri çok önemlidir. Şirketlerin web sayfaları farklı dillerdeki yayınları ürünlerinin tanıtılmasını sağlar. Firmanızı ve ürünlerinizi yurtdışında tanıtabilir. Satışlarınızı artırabilirsiniz. Web sitesini hedef Pazar dilinde yayınlamanız gerekir. Tercüme Ankara, Etimesgut, Sincan, Çankaya, Kızılay, Balgat, Ostim, Gölbaşı, Ankara Web Sitesi Tercümesi hizmeti verilir.

Ankara Tercüme Hizmetleri

Sözlü Tercüme
Noter Yeminli Tercüme
Akademik Tercüme
Teknik Tercüme
Simultane Tercüme
Finansal Tercüme
Tıbbi Tercüme
Web Sitesi Tercümesi
Gümrük Belgeleri Tercümesi