Tercüme Bürosu Ankara

Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Kahramankazan, Noter Tasdikli Tercüme, Tıbbi Tercüme, Hukuki Tercüme, Teknik Tercüme, Ticari Tercüme, Akademik Tercüme, Gümrük Tercümesi, Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Noter Tasdikli Tercüme

Boşanma kararı tercümesi, Garanti Belgeleri Belgesi tercümesi, Patent tercümesi, Türkiye ticaret ve sicil gazetesi tercümesi, Vekaletname tercümesi, Mahkeme kararı tercümesi, İhale dosyaları tercümesi, Apostil tercümesi, Pasaport tercümesi, Banka Raporları tercümesi, TÜV Sertifikası tercümesi, vekaletname tercümesi, Tapu Senedi tercümesi, Evlilik cüzdanı tercümesi, ISO Belgesi tercümesi, Sağlık raporu tercümesi, Prospektüsler tercümesi, Finans Raporları tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara,  Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Kahramankazan, Ankara Noter Tasdikli Tercüme hizmeti verilmektedir.

Teknik Tercüme

Teknik katalog tercümesi, Teknik şartnameleri tercümesi, teknik ihale ve sözleşme dokümanları tercümesi, Güç Mühendisliği metinleri tercümesi, Lisans ve Patent Tercümesi, Donanım Mühendisliği metinleri tercümesi, Teknik Şartname Tercümesi, Bilgisayar Mühendisliği metinleri tercümesi, Tekstil sektörü teknik tercümesi, Kimya Mühendisliği metinleri tercümesi, Teknik Belge Tercümesi, Elektrik Mühendisliği metinleri tercümesi, Her Türlü Makine, Teçhizat, Ekipman, Aracın Kullanma Kılavuzları Tercümesi, Telekomünikasyon sektörü teknik tercümesi, Optik Mühendisliği metinleri tercümesi, Telekomünikasyon tercümesi, her türlü makine, teçhizat, ekipman cihaz ve aracın kullanma kılavuzları tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara,  Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Kahramankazan, Ankara Teknik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Ticari Tercüme

Faaliyet Raporu Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, Ticari Tercüme Dokümanları Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Toplantı Tutanaklar Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Yurtdışı Haleler Tercümesi, Fizibilite Raporu Tercümesi, Teklifler Tercümesi, Üretim Raporu Tercümesi, Dış İhale Şartnameleri, Nakit Akış Tablosu Tercümesi, Ticaret Belgeleri Tercümesi, Sigorta Poliçesi Tercümesi, Sözleşmeler Tercümesi, Uluslararası Taahhütler Tercümesi, Gümrük İşlemleri İle İlgili Belge Tercümesi, Bankacılık Evrakları Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Kahramankazan, Ankara Ticari Tercüme hizmeti verilmektedir.

Akademik Tercüme

Diploma Tercümesi, Öğrenci Belgeleri Tercümesi, Makaleler Tercümesi, Geçici Mezuniyet Belgesi Tercümesi, Yüksek Lisans Tezleri Tercümesi, Karne Tercümesi, ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi Tercümesi, Araştırmalar Tercümesi, YÖK Denklik Belgesi Tercümesi, Doktora Tezleri Tercümesi, Yeterlilik Belgesi Tercümesi, Sunumlar Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara,Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Kahramankazan, Ankara Akademik Tercüme hizmeti verilmektedir.

Finansal Tercüme

Faturalar Tercümesi, Finansal Analiz Tercümesi, İmza Sirkülerleri Tercümesi, Proforma Faturaları Tercümesi, İşletme Ve Yönetime Ait Belgeler Tercümesi, Ekonomi Analizleri Tercümesi, Şirket Tanıtım Evrakları Tercümesi, Yıllık Bilançolar Tercümesi, Faaliyet Raporları Tercümesi, Ekonomi Makaleleri Tercümesi, Hesap Dökümü Tercümesi, Gelir – Gider Tabloları Tercümesi, Vekaletnameler Tercümesi, Finansal Tabloların Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara,  Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Kahramankazan, Ankara Finansal Tercüme hizmeti verilmektedir.

Tıbbi Tercüme

İlaç Prospektüsleri Tercümesi, Doğum Kayıt Örneği Tercümesi, Eczacılık Kuruluşlarının Tanıtım Metin Ve Broşürleri Tercümesi, Doktor-Klinik Raporları Tercümesi, İlaç Prospektüsleri Tercümesi, Sağlık Kurulu Teşhis Ve Raporları Tercümesi, Makaleler Tercümesi, Tıbbi Araştırmalar Tercümesi, Doktor-Klinik Raporları Tercümesi, Öğrenci Sağlık Raporu Tercümesi, Araştırmalar Ve Tezler Tercümesi, Tıbbi Makaleler Ve Yazılar Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara,  Kızılay, Çankaya, Gölbaşı, Kahramankazan, Ankara Tıbbi Tercüme hizmeti verilmektedir.

Hukuki Tercüme

Vekaletname Tercümesi, Tapu Senedi Tercümesi, Hukuki Sözleşmeler Tercümesi, Yerli Ve Yabancı Yargı Kararları Tercümesi, Zabıtname Tercümesi, Yetki Belgesi Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Dava Dilekçeleri Tercümesi, Muvafakatname Tercümesi, Mahkeme Kararları Tercümesi, Kamu Hukuku Tercümesi, Sanık Ve Tanık İfadeleri Tercümesi, Nizamname Tercümesi, Vekaletnameler Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Çankaya, Kızılay, Gölbaşı, Kahramankazan, Ankara Hukuki Tercüme hizmeti verilmektedir.

Gümrük Tercümesi

Gıda Üretim Sertifikası Tercümesi, Gümrük Beyannamesi Tercümesi, İhracat Beyan Onayı Tercümesi, Nakil Belgesi Tercümesi, İhracat Sertifikası Tercümesi, Kalite Sertifikası Tercümesi, Sağlık Sertifikası Tercümesi, Tescil Belgesi Tercümesi, Teyit Belgesi Tercümesi, Uygunluk Beyanı Tercümesi, Uygunluk Sertifikası Tercümesi, Üretici Sertifikası Tercümesi, Tercüme Bürosu Ankara, Çankaya, Kızılay, Gölbaşı, Kahramankazan, Ankara Gümrük Tercümesi hizmeti verilir.

Ankara Tercüme Bürosu Hizmetleri

Noter Tasdikli Tercüme
Teknik Tercüme
Ticari Tercüme
Akademik Tercüme
Finansal Tercüme
Tıbbi Tercüme
Hukuki Tercüme
Gümrük Tercümesi