Tercüme Ofisi Ankara

Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ticari Tercüme, Sözlü Tercüme, Yeminli Tercüme, Akademik Tercüme, Deşifre Tercüme, Finansal Tercüme, Hukuki Tercüme, Simultane Tercüme, Tıbbi Tercüme, Teknik Tercüme hizmeti verilir.

Ticari Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Ticari Tercüme: Kullanım Kılavuzu Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Uluslararası Taahhütler Tercümesi, Taahhütname Tercümesi, Kredi Sözleşmesi Tercümesi, İhaleler Tercümesi, Kira Kontratı Tercümesi, Ticari Raporlar Tercümesi, Katalog Tercümesi, İhale Dokümanları Tercümesi, Lisans Sözleşmesi Tercümesi, Toplantı Tutanakları Tercümesi, Bayilik Sözleşmesi Tercümesi, Toplantı Tutanakları Tercümesi, Kartvizit Tercümesi Mali Raporlar Tercümesi, CE Belgesi, Karlılık Analizleri Tercümesi, ISO Belgesi, Pazar Araştırmaları Tercümesi, İhale Şartnamesi Tercümesi, Distribütörlük Sözleşmeleri Tercümesi, Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Ticari Tercüme Hizmeti verilir.

Sözlü Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Sözlü Tercüme: Her türlü konferans, seminer, fuar, işyeri toplantıları gibi organizasyonlarınızda, yurt dışından gelecek müşterilerinize mihmandarlık hizmeti, noter onayı gerektiren vekaletname, taahhütname gibi işlerde sözlü tercüme hizmeti verilmektedir.
Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Sözlü Tercüme Hizmeti verilir.

Yeminli Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Yeminli Tercüme: Gelir – Gider Tablosu Tercümesi, Diploma Denkliği Belgeleri Tercümesi, Referans Mektubu Tercümesi, Ehliyet Tercümesi, Sabıka Kaydı Tercümesi, Niyet Mektubu Tercümesi, Pasaport Tercümesi, Referans Mektubu Tercümesi, İkametgah Tercümesi, CV Tercümesi, Nüfus Cüzdanı Tercümesi, Özgeçmiş Tercümesi, Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Faaliyet Belgesi Tercümesi, İmza Sirküleri Tercümesi, Doğum Belgesi Tercümesi, Sağlık Raporu Tercümesi, Nüfus Belgesi Tercümesi, Sertifika Tercümesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi, Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Yeminli Tercüme hizmeti verilir.

Akademik Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Akademik Tercüme: Akademik Makale Tercümesi, Kitaplar Tercümesi, Makale Tercümesi, Proje Tercümesi, Bitirme Projelerinin Tercümesi, Bitirme Tezi Tercümesi, Bilimsel Araştırmalar Tercümesi, Ders Notu Tercümesi, Uluslararası Dergilerin Tercümesi, Lisans Ve Yüksek Lisans Tezlerin Tercümesi, Araştırma Dokümanı Tercümesi, Üniversite Lisans Tezlerinin Tercümesi, Akademik Kitap Tercümesi, Araştırma Tercümesi, Yayınevlerin Akademik Tercümesi, Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Akademik Tercüme hizmeti verilir.

Deşifre Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Deşifre Tercüme: Toplantı Kayıtları, Dizi – Sinema Filmleri, Ürün – Hizmet Tanıtımları – Konferanslar, Telekonferanslar, Röportajlar, Diğer sesli kayıtlar önce Word ortamında deşifre edilir. Müşterimizi isteği dilde çeviri yapılır. Pdf veya Word ortamında teslim edilir.

Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Deşifre Tercüme hizmeti verilir.

Finansal Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Finansal Tercüme: Bankacılık Sözleşmesi Tercümesi, Satış Broşürleri Tercümesi, Banka Evrakları Tercümesi, Finansal Web Siteleri Tercümesi, Şirket Defterleri Tercümesi, Bültenler Tercümesi, Bilançolar Tercümesi, Gelir-Gider Tablosu Tercümesi, Finansal Makaleler Tercümesi, Fatura Tercümesi, Finans Alanında Kitap, Dergi, Süreli Yayınlar ve Sunumlar Tercümesi, Bilanço Tercümesi, Finans Belgeleri Tercümesi, Bankacılık Sözleşmesi Tercümesi, Yıllık Rapor Tercümesi, Şirket Mali Durumu Analizi Tercümesi, Muhasebe Belgeleri Tercümesi, Ekonomi Belgeleri Tercümesi, Ariyet Sözleşmesi Tercümesi, Her Çeşit Finansal Belge Tercümesi, Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Finansal Tercüme hizmeti verilir.

Hukuki Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Hukuki Tercüme: Mahkeme Kararları Çevirisi, Tanık İfadesi Çevirisi, Hukuki Evraklar Çevirisi Bilirkişi Raporları Çevirisi, Hukuki Genelgeler Tercümesi, Beyanname Tercümesi, Vekaletname Tercümesi, Hukuki Dilekçeler Tercümesi, Hukuki Yazışmalar Tercümesi, İş Teklifi Tercümesi, Veraset İlanları Tercümesi, Alım Satım Belgelerinin Tercümesi, Hukuki Cüzdanlar Tercümesi, Tenfiz Kararları Tercümesi, Hukuki Tutanaklar Tercümesi, Toplantı Tutanakları Tercümesi, Tapu Tercümesi, Mahkeme Başvuruları Tercümesi, Kanunlar Tercümesi, Sözleşme Tercümesi, Hukuki Mevzuatlar Tercümesi, Hukuki Metinler Tercümesi, Boşanma Kararları Tercümesi, Kriminal Hukuk Tercümesi, Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Hukuki Tercüme Hizmeti verilir.

Simultane Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Simultane Tercüme: Uluslararası konferans, toplantı, seminerler, paneller, konuşmacı konuşmasına devam ederken yapılan tercümedir. Tercüman özel kabinde kulaklığı ile duyar, mikrofonu ile aynı anda konuşma içerini dinleyicilere aktarır.
Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Simultane Tercüme Hizmeti verilir.

Tıbbi Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Tıbbi Tercüme: Tıbbi Makale Tercümesi, Bilimsel Raporlar Tercümesi, Biyokimya Araştırmaları Tercümesi, Tıp Ve Medikal Ürünler Tercümesi, Tıbbi Kayıtlar Tercümesi, Medikal Ar-Ge Proje Tercümesi, Tıbbi Kitap Tercümesi, Tıbbi Ürün Lisans Tercümesi, İlaç Prospektüsleri Tercümesi, Tıbbi Ürün Broşür Tercümesi, Klinik Deneyler Tercümesi, Tescil Kaydı Tercümesi, Ameliyat Raporu Tercümesi, İlaç Patentleri Tercümesi, Tıbbi Teşhis Ve Tedavi Cihazları Tercümesi, Analiz Raporları Tercümesi, Tıbbi Uygulamalar Tercümesi,
Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Tıbbi Tercüme Hizmeti verilir.

Teknik Tercüme

Tercüme Ofisi Ankara, Teknik Tercüme: Makine Çalıştırma Programları Tercümesi, Teknik Belge Tercümesi, Bilgisayar Belgeleri Tercümesi, Ürün Çizim Tercümesi, Sanayici Belgesi Tercümesi, Tanıtım Kitapçıkları Tercümesi, Teknik Resim Tercümesi, Teknik Kitapçık Tercümesi, Kullanım Kılavuzu Tercümesi, Teknik Doküman Tercümesi, Eylem Planı Tercümesi, Kurulum Dokümanlarını Tercümesi, TSE Belgesi Tercümesi, Tercüme Ofisi Ankara, Çankaya, Kızılay, Sincan, Ostim, Ankara Teknik Tercüme Hizmeti verilir.

Ankara Tercüme Ofisi Hizmetleri

Yeminli Tercüme
Akademik Tercüme
Deşifre Tercüme
Finansal Tercüme
Hukuki Tercüme
Simultane Tercüme
Tıbbi Tercüme
Ticari Tercüme
Sözlü Tercüme
Teknik Tercüme